Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija obuhvata veliki broj intervencija koje omogućavaju očuvanje prirodnog zuba. To ima veliki značaj, jer ni jedna proteza, most ili implant ne mogu se uporediti sa potpuno izlečenim prirodnim zubom. Uvek nastojimo da pacijentima objasnimo ovu činjenicu.

Konzervativna stomatologija obuhvata:

Popravku zuba (restaurativna stomatologija): Popravka zuba je jedna od najčešćih stomatoloških intervencija. Ona podrazumeva uklanjanje karijesa i nadoknadu oštećenog zubnog tkiva odgovarajućim materijalom. Na taj način potpuno vraćamo funkciju i estetiku zuba, sprečavajući napredovanje procesa i nastanak komplikacija.

Lečenje zuba (endodoncija): Kada karijes napreduje do tačke u kojoj ugrožava zubnu pulpu (zubni živac) koji se nalazi u središtu zubne krunice, primenjuje se niz terapijskih procedura koje nam omogućavaju u visokom procentu da sačuvamo zub od vađenja. Ovaj postupak obično zahteva više poseta stomatologu.

U našoj ordinaciji koristimo najmodernije materijale i opremu (kao što su digitalno određivanje radne dužine, mašinska obrada kanala korena i koferdam) kako bismo skratili vreme trajanja postupka i učinili ga prijatnijim za naše pacijente.