Oralna hirurgija

Nudimo sve usluge iz oblasti oralne hirurgije koje izvodi visokokvalifikovani hirurg. Sve intervencije se izvode u lokalnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i uz praćenje naših uputstava kada je u pitanju postoperativni period svaku neprijatnost i strah pacijenata kada su ovakve intervencije u pitanju, svodimo na minimum.

Evo nekih od najčešćih intervencija koje obavljamo:

Vađenje zuba

Hirurško vađenje umnjaka

Apikotomija (resekcija vrha korena zuba) – ovom intervencijom se uklanja vrh korena zuba i sva okolna patološki izmenjena tkiva. Na taj način omogućavamo očuvanje prirodnog zuba kada konzervativno lečenje nije moguće.

Cistektomija – uklanjanje različitih vrsta cisti u vilicnoj kosti

Sinus lift – hirurškom intervencijom postižemo dovoljnu količinu kosti u gornjoj vilici (koja se često gubi nakon gubitka gornjih bočnih zuba), što nam omogućava ugradnju implantata.

Ugradnja veštačke kosti – Nakon vadjenja zuba, dolazi do gubitka kosti. Ukoliko nam gubitak kosti onemogućava postizanje optimalnih rezultata funkcionalno i estetski, primenjujemo ugradnju veštačke kosti. To se može izvesti na više načina:

Korišćenjem sopstvene kosti pacijenta

Primenom biomaterijala (govedja kost, bio-oss)

Kombinovanjem navedenih metoda

Koristimo i PRF (Platelet Rich Fibrin) faktore rasta, koji se dobijaju centrifugiranjem pacijentove krvi. Oni pomažu u stvaranju nove kosti i krvnih sudova, a takođe značajno skraćuju vreme oporavka i period između hirurške intervencije i dobijanja protetske nadoknade.